75 năm đóng góp của đối ngoại đa phương Việt Nam

Thời sự
(PL)- Ngày 4-11, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Đối ngoại đa phương Việt Nam (VN): Đóng góp 75 năm qua và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới”.

Bản tin liên quan

Tọa đàm được chia thành hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất: “75 năm đối ngoại đa phương VN: Đóng góp và bài học kinh nghiệm”. Phiên thứ hai: “Môi trường quốc tế và một số đề xuất về định hướng đối ngoại đa phương VN trong thời gian tới”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo hài hòa giữa việc bảo vệ các lợi ích then chốt của nước ta và đóng góp thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, dự báo, công tác phối hợp liên ngành, giữa các cơ quan trong và ngoài nước. Đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - nhân tố then chốt trong triển khai các hoạt động đối ngoại đa phương.

Tọa đàm đã đánh giá đa chiều về những đóng góp của đối ngoại đa phương VN cho công tác chung của ngành ngoại giao. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 75 năm qua cũng như đề xuất các giải pháp, ưu tiên cần phát huy, thúc đẩy trong thời gian tới.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM