60% thủ tục hành chính cần được rà soát hoặc loại bỏ

Thời sự
(PL)- Đây là kết quả tổng hợp từ hai năm hoạt động của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Tư pháp, được Cục trưởng Ngô Hải Phan đưa ra tại hội thảo về cải cách thể chế do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 1-12.

Theo ông Phan, từ khi tổ chức, sắp xếp lại bộ phận chuyên môn về kiểm soát TTHC, đặt trong Bộ Tư pháp, các sở tư pháp và pháp chế các bộ ngành, lực lượng này đã tập trung thẩm định phần TTHC trong các dự thảo văn bản ở tất cả các cấp. Riêng Bộ Tư pháp, cơ quan thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành, Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC đã kiến nghị, góp ý với 60% TTHC dự kiến ban hành, hướng dẫn theo hướng cần hủy bỏ hoặc phải rà soát, tinh giản.

“Nhưng lắng nghe, quyết định tiếp thu thế nào là ở người đứng đầu và các ngành chuyên môn. Rất mừng là vừa rồi Thủ tướng đã có chỉ thị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong cải cách TTHC, trong đó lấy kết quả cải cách là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và cấp phó” - ông Phan cho biết.

Bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ trong cải cách hành chính, đáng chú ý Quốc hội cũng mới thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Có hiệu lực từ ngày 1-7 năm tới, luật này góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện ban hành TTHC bằng cách quy định rõ: Nghiêm cấm các bộ ngành, địa phương ban hành văn bản tự ý quy định TTHC nằm ngoài luật. Nói cách khác, chỉ khi Quốc hội giao thì các cấp này mới được ban hành TTHC.

Điều cấm này đặt ngang với hành vi ban hành văn bản trái Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

NGHĨA NHÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM