6 lưu ý của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

Thời sự
(PL)- Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm.

Bản tin liên quan

Chiều 25-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), đúc kết công tác này và có những chỉ đạo trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đánh giá: Nhìn tổng quát về công tác PCTN từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và 35.000 đảng viên vi phạm (gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái, có nhiều cán bộ cấp cao đương chức và đã nghỉ hưu).

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 170.000 tỉ đồng, chuyển gần 200 vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” đã bước đầu được khắc phục tại một số địa phương (điển hình như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Đắk Lắk, Cần Thơ,...).

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh (vụ án Dương Chí Dũng, vụ án Vũ Quốc Hảo, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, vụ án Phạm Công Danh, vụ án Hà Văn Thắm, vụ án Giang Kim Đạt, vụ án Đinh La Thăng, vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương...).

Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được chú trọng; công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư yêu cầu trong thời gian tới:

Phải xem PCTN là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì nhân dân không đồng tình, căm ghét, phản đối phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn…

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong công tác PCTN. Chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định về PCTN và các văn bản pháp luật liên quan.

Khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền…

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là ở các địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. 

(Mời xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư trên plo.vn)

NN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM