423/432 ĐBQH tán thành lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu

Thời sự

423/432 ĐBQH tán thành lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu

(PLO)- Sáng 11-6, Quốc hội đã biểu quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Bản tin liên quan

Kết quả, có 423/432 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành việc điều chỉnh chương trình (chiếm 85,63%). Có tám ĐBQH không tán thành (1,62%) và một ĐB không biểu quyết.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.


Kết quả biểu quyết vào 8 giờ 10 ngày 11-6. 

Theo ông Nguyễn Khắc Định, dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được Chính phủ trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017), sau đó đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình QH tại kỳ họp này.

Kết quả tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 23-5-2018 cũng như góp ý bằng văn bản về dự án luật cho thấy đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và cho rằng dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với hiến pháp. Các vị ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.

Tuy nhiên, theo ông Định, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của ĐBQH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau.

“Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, các tầng lớp nhân dân và cử tri, UBTVQH đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm” - ông Định cho biết.

Đồng thời, UBTVQH thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị QH cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

UBTVQH đề nghị QH giao Chính phủ chủ trì phối hợp với UBTVQH chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và các nghị quyết được QH thông qua có thể thực hiện được ngay, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của dự thảo luật.

THU NGUYỆT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM