4 kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2020

Thời sự

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN
(PLO)- Nhiệm vụ quan trọng năm 2021 của ngành tuyên giáo là khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bản tin liên quan

“Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ngành tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 như trên. Hội nghị diễn ra ngày 30-12 tại Quảng Ninh.

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong năm qua đất nước gặp những khó khăn và ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2020.

“Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ngành tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đưa lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng không ngừng xâm nhập vào quần chúng, ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đóng góp chung vào thành tựu của đất nước” - ông nhấn mạnh.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và ngành tuyên giáo, ông đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau.

Trước tiên, phải khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Ngay từ bây giờ cần chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban bí thư và cấp ủy chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII.

Ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Toàn ngành cần triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, trong đó có việc chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; thực hiện hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW của Ban bí thư khóa XII...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao, các vấn đề xã hội và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với các nhiệm vụ trên, ông Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra phương cách để toàn ngành thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2020

 Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

 Chủ động tham gia có hiệu quả, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ.

 Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật. 

H.CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM