25 dự án đầu tư công không hoàn thành đúng tiến độ

Thời sự
(PL)- UBND tỉnh Quảng Nam hôm 19-3 cho biết toàn tỉnh hiện có 25 dự án đầu tư công với tổng số vốn đã bố trí hơn 1.743 tỉ đồng đã không hoàn thành đúng tiến độ.

Trong đó có năm dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương; ba dự án từ nguồn vốn ngân sách địa phương và 17 dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo tỉnh này, nguyên nhân là do cơ chế chính sách của Nhà nước chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên các công trình đầu tư còn kéo dài, không đúng tiến độ. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến nên các dự án đều phải tạm dừng thi công để điều chỉnh đơn giá theo quy định. Từ đó, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh tăng nhiều so với dự toán ban đầu làm mất khả năng cân đối ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

LÊ HOÀNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM