177 phường ở Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND

Thời sự
(PL)- Chiều 27-11, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với 392/447 (81,16%) đại biểu tán thành.

Bản tin liên quan

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Tuy nhiên, việc này được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi QH quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Theo nghị quyết, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là UBND phường. Còn chính quyền địa phương ở TP Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có đủ HĐND và UBND.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND, chủ tịch UBND quận, thị xã.

Tuy nhiên, khi thảo luận cũng có ý kiến đề nghị chọn khoảng một nửa hoặc 1/3 tổng số phường thuộc TP Hà Nội để thực hiện thí điểm, nếu thí điểm đạt kết quả tốt thì thực hiện ở tất cả phường khác.

Ủy ban Thường vụ QH cho rằng để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức chính quyền địa phương và tạo thuận lợi trong việc ban hành, triển khai thực hiện các quy định, chính sách trên toàn TP, cần thiết phải thực hiện thí điểm tại tất cả phường của Hà Nội.

Mặt khác, việc thực hiện thí điểm bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 nên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. 

“Xin phép QH cho giữ phạm vi thí điểm tại tất cả 177 phường của Hà Nội” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

Nghị quyết vừa được QH thông qua quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, chủ tịch UBND quận, thị xã và UBND phường.

Đáng chú ý, chủ tịch UBND quận, thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật công chức phường. Đồng thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND phường.

HĐND, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị TP theo quy định của nghị quyết này và hướng dẫn của Chính phủ.

Xem xét thí điểm ở TP.HCM, Đà Nẵng

Về ý kiến đề nghị mở rộng việc thí điểm tại các tỉnh, TP khác như TP.HCM, Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng việc thí điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là vấn đề rất hệ trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Hiện tại Chính phủ mới trình QH cho thực hiện thí điểm ở Hà Nội. Đối với các địa phương khác đáp ứng đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thí điểm thì đề nghị báo cáo Chính phủ để trình QH xem xét, quyết định. 

T.PHÚ - Đ.MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM