VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính tháng 6-2015

Thứ Ba, ngày 9/6/2015 - 14:51

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%.

VietinBank có mạng lưới hoạt động rộng khắp trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và mạng lưới chi nhánh ở nước ngoài.

Hiện nay, VietinBank có nhu cầu tuyển dụng 33 cán bộ tại trụ sở chính, thông tin chi tiết như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

- Số lượng: 33 chỉ tiêu cán bộ làm việc tại Trụ sở chính

- Các vị trí: Chuyên viên Thẩm định tín dụng tại TP.HCM, Chuyên viên Chế độ chính sách tín dụng - đầu tư, Chuyên viên Thị trường vốn, Chuyên viên Quản lý rủi ro tích hợp, Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường.

Xem chi tiết chỉ tiêu và mô tả công việc tại website: tuyendung.vietinbank.vn

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1) Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank;

2) Bản scan bảng điểm, bằng đại học, văn bằng chứng chỉ khác (nếu có).

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2015

- Ứng viên nộp hồ sơ online qua email: tuyendung@vietinbank.vn;

- Bộ hồ sơ dưới dạng file nén. Tiêu đề hồ sơ theo cấu trúc: Ma vi Tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Đối với vị trí Chuyên viên chế độ chính sách tín dụng, đầu tưhuyên viên, tiêu đề hồ sơ là: 506455_Nguyen Van A_15062015)

Lưu ý:

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ 01 vị trí trong đợt tuyển dụng này;

- VietinBank không nhận hồ sơ của các ứng viên đã dự thi vào VietinBank tại cùng vị trí trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển;

- VietinBank chỉ liên hệ với các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục