Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế online

NM
NM
Thứ Ba, ngày 29/11/2016 - 15:57

Ngân hàng Eximbank vừa triển khai dịch vụ “Truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế online” nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.


Chỉ cần truy cập Internet và miễn phí, khách hàng có thể dễ dàng truy vấn thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế một cách nhanh chóng, chính xác. Qua đó, khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian đối chiếu và quản lý hồ sơ trong khi thông tin vẫn được bảo mật.

Cụ thể, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đăng ký sử dụng dịch vụ Internert banking sẽ sử dụng dịch vụ trên để truy vấn điện thư tín dụng, tu chỉnh xuất nhập khẩu; truy vấn thông tin, tình trạng bộ chứng từ xuất nhập khẩu; truy vấn số dư bộ chứng từ xuất nhập khẩu chưa thanh toán… Dịch vụ cho phép truy vấn thông tin giao dịch thanh toán quốc tế dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Xem thông tin chi tiết tại www.eximbank.com.vn/home/news hoặc liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199. 

NM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục