Thông báo của Sở Tư pháp TP.HCM

CĐ
Thứ Sáu, ngày 23/4/2021 - 14:57

(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM thông báo:

Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên    :          Kim Nhã Kỳ

Giới tính      :          Nữ

Sinh  ngày   :          01/8/2018

Nơi sinh       :         Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu Việt Nam số:   C8235084

Cấp ngày    :          29/10/2019

Cấp tại        :          Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú :         37/12 Đường C1, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Nhã Kỳ. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số: (028) 38297052.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục