THÔNG BÁO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Nhịp sống đô thị
(PLO)-

Bản tin liên quan

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên              : Nguyễn Phúc Mộc An

Giới tính               : Nữ

Sinh  ngày            : 06/11/2019

Nơi sinh               : Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu Việt Nam số:   C9206272

Cấp ngày              : 30/6/2020

Cấp tại                 : Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú       : A1403 Chung cư The Eastern, 299 đường Liên Phường, phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Nguyễn Phúc Mộc An.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số: (028) 38297052.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM