NestlÉ và Akzonobel nhận giải DN thân thiện với môi trường

Thị trường - Tiêu dùng
Giải thưởng “Doanh nghiệp FDI thân thiện với môi trường” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công thương chủ trì vừa được trao cho Công ty Nestlé Việt Nam.

Giải thưởng ghi nhận chặng đường 15 năm hoạt động và thực hiện đầy đủ các quy định nhà nước về bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường; đầu tư xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Tập đoàn AkzoNobel cũng được vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp FDI thân thiện với môi trường”. Trước đó, AkzoNobel cũng đạt được chứng nhận Green Label “Sản phẩm xanh” đối với sản phẩm sơn Dulux, Maxilite và Levis theo tiêu chuẩn của Ủy ban Môi trường Singapore (SEC). Đặc biệt, AkzoNobel đã tham gia dự án “Nước sạch cho học sinh tiểu học” bằng cách lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch tại 22 trường học ở sáu tỉnh miền Trung. Dự án mang lại lợi ích cho hơn 4.500 học sinh, giúp các em không còn phải mang nước uống tới trường.

P.NGUYỄN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM