Manulife Việt Nam trao chứng chỉ cho 35 tư vấn viên xuất sắc

Thị trường - Tiêu dùng

Manulife Việt Nam trao chứng chỉ cho 35 tư vấn viên xuất sắc

(PLO)-Manulife Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp đầu tiên và trao chứng chỉ quốc tế Master Financial Advisor (MFA) cho 35 tư vấn viên xuất sắc hoàn thành chương trình.

Bản tin liên quan

Những học viên này còn được Hiệp hội huấn luyện hàng đầu thế giới LIMRA chứng nhận MFA. Đây là một phần trong hoạt động tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

MFA là chương trình huấn luyện tư vấn tài chính chuyên nghiệp của thế giới lần đầu tiên được triển khai trong ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Trong đó, đội ngũ tư vấn viên của Manulife Việt Nam được độc quyền tiếp cận, học tập chương trình này. Để tham gia chương trình, các tư vấn viên cần phải hội đủ một số điều kiện theo yêu cầu và có tối thiểu một năm làm việc tại Manulife Việt Nam.

Các học viên đón nhận chừng chỉ quốc tế

Ông Larry Trương, Trưởng bộ phận Đào tạo tại Manulife Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc không ngừng trau đồi kiến thức và chuyên nghiệp hóa các tư vấn viên Manulife Việt Nam.

“Đầu tư vào kiến thức của các tư vấn viên tài chính đòi hỏi tính liên tục, điều này sẽ giúp chúng tôi tạo ra văn hóa học tập suốt đời và khuyến khích mọi người làm chủ sự nghiệp của mình, đây cũng là yếu tố đóng góp vào thành công của Manulife Việt Nam”, ông Larry nói.

NM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM