Giới trẻ Việt Nam có khả năng hoạch định tài chính tốt

Thị trường - Tiêu dùng
Theo khảo sát về “Am hiểu tài chính” của MasterCard tại 16 nước ở châu Á-Thái Bình Dương, giới trẻ Việt Nam có khả năng hoạch định tài chính tốt, với 73 điểm, tiếp đến là kỹ năng quản lý tiền cơ bản 52 điểm và thấp nhất là kỹ năng đầu tư tài chính với số điểm 51.

Chỉ số Am hiểu tài chính còn cho thấy giới trẻ Hong Kong dẫn đầu khu vực về kiến thức tài chính tổng thể và kỹ năng đầu tư, theo sau là New Zealand (68 điểm) và Singapore (68 điểm).

Về mặt tiết kiệm và lập kế hoạch tài chính cho việc nghỉ hưu và những trường hợp khẩn cấp, giới trẻ Myanmar (86 điểm) là những người thực hiện tốt nhất trong khu vực. Georgette Tan, Trưởng bộ phận Truyền thông châu Á-Thái Bình Dương Trung Đông và châu Phi, chia sẻ: “MasterCard đã và đang hỗ trợ nhiều tổ chức khác nhau và các chương trình trong khu vực tập trung vào việc nâng cao mức độ am hiểu tài chính bởi vì chúng tôi tin rằng việc tăng cường và trang bị cho giới trẻ những kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính sẽ giúp ích cho chính bản thân họ, gia đình và cộng đồng của họ về lâu dài”.

YẾN THY

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM