Giảm thiểu tác hại từ thuốc lá

Thị trường - Tiêu dùng
British American Tobacco (BAT) vừa công bố báo cáo tổng kết về phát triển bền vững với tiêu đề Giá trị chia sẻ: Một công ty thuốc lá cho thế kỷ thứ 21.

Một trong những chủ đề chính của báo cáo là cam kết lâu dài trong việc giảm thiểu tác hại. Cụ thể là cách công ty đang phát triển thuốc lá, các sản phẩm chứa nicotine ít nguy hại hơn. Đây là một lĩnh vực để phát triển kinh doanh trong tương lai có thể mang lại tác động lớn và tích cực đến sức khỏe cộng đồng. Báo cáo cho thấy rõ các quan điểm của BAT về quy định, cam kết minh bạch, hợp tác với các đối tác toàn cầu. Cùng với đó là khoản đầu tư hơn 50 triệu bảng Anh năm 2013 trong cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá; ngăn ngừa hút thuốc ở vị thành niên; những bước tiến đáng kể bằng việc cắt giảm 45% lượng khí thải carbon dioxide…

 MINH TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM