Được cấp chứng nhận an toàn môi trường

Thị trường - Tiêu dùng

Được cấp chứng nhận an toàn môi trường

(PLO)- Theo Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1), 9 tháng của năm 2017, tại Trà Vinh, đơn vị này đã hoàn thành mục tiêu đưa các tổ máy nhiệt điện Duyên Hải 3 vào vận hành thương mại trong quý I-2017; dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã hoàn thành thủ tục và được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. 

Bản tin liên quan

Trong ba tháng cuối năm 2017, EVNGENCO 1 có kế hoạch thực hiện chương trình thí nghiệm nhằm kiểm tra các tính năng của tổ máy nhiệt điện Duyên Hải 3 trong giai đoạn bảo hành; đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm điện lực Duyên Hải. Trong Quý IV-2017, phấn đấu hoàn thành và đưa hệ thống xuất tro bay qua cảng biển Trung tâm điện lực  Duyên Hải vào vận hành. 

Tổng công ty cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo có đủ than phục vụ sản xuất điện, đặc biệt đối với than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại nhiệt điện Duyên Hải 3 và chạy thử nghiệm thu nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

TRUNG AN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM