Chung sức vì biển, đảo quê hương

Thị trường - Tiêu dùng
CBCNV Tập đoàn Trung Nguyên ủng hộ một ngày lương.
Mới đây, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Vissan đã hưởng ứng chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển, đảo quê hương” với cú pháp tin nhắn BD gửi 1409 (mức phí 18.000 đồng/tin nhắn). Chiến dịch nhằm kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ của người dân cả nước đối với quân, dân và ngư dân đang công tác, hoạt động, sản xuất trên vùng biển Đông; mua sắm thêm trang thiết bị cho các lực lượng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương... Cạnh đó, công ty đã vận động được 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Chung sức vì biển, đảo quê hương của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). Ngoài ra, Vissan đã cùng SATRA đến thăm và trao số tiền 500 triệu đồng và 20 thùng đồ hộp cho Cảnh sát biển Vùng 2, Hải quân Vùng 3 và ngư dân bám biển.

Tập đoàn Trung Nguyên vừa phát động phong trào “Thi đua làm việc xuất sắc, một lòng vì biển, đảo quê hương”. Một trong những hành động cụ thể là toàn thể CBCNV của tập đoàn ủng hộ một ngày lương gửi đến các ngư dân, chiến sĩ và lực lượng kiểm ngư đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Theo đó, Công đoàn của Tập đoàn Trung Nguyên đã đại diện cho hơn 3.000 CBCNV chuyển số tiền đóng góp 400 triệu đồng cho chương trình Chung sức bảo vệ vì chủ quyền biển Đông”.

Ý thức được trách nhiệm của mình với Tổ quốc, thông qua nhiều tổ chức, các thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã đóng góp tổng cộng số tiền 1,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, để động viên, hỗ trợ ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá cùng các chiến sĩ vững lòng tin bám biển, chủ tịch Công đoàn cơ sở và tổng giám đốc SCB đã kêu gọi toàn thể CBCNV chung tay ủng hộ với số tiền 311 triệu đồng. 

TT - M.TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM