Biến thách thức thành cơ hội kinh doanh

Thị trường - Tiêu dùng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm và Bán lẻ thế giới (WSBI) vừa tổ chức Hội nghị thường niên các ngân hàng Tiết kiệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20.

Hội nghị quy tụ hơn 80 nhà lãnh đạo ngân hàng, quản lý hoạt động trong lĩnh vực tài chính đến từ hơn 20 quốc gia trong khu vực và một số tổ chức quốc tế khác.

Với chủ đề Biến những thách thức tiếp cận tài chính thành cơ hội kinh doanh, mục tiêu hội nghị là đánh giá những thành tựu của WSBI đã đạt được trong 90 năm qua, thảo luận về những bước phát triển trên thị trường ngân hàng bán lẻ. Song song đó là các chính sách tài chính, chia sẻ sáng kiến nhằm mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tài chính, đem lại lợi ích cho khách hàng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để bàn bạc về việc củng cố mối wquan hệ hợp tác trong khu vực. Đặc biệt là các cơ hội hợp tác kinh doanh xuyên biên giới theo lộ trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

MINH TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM