ACE Life vinh dự nhận hai giải thưởng lớn

Thị trường - Tiêu dùng
Công ty TNHH BHNT ACE (ACE Life) vinh dự đón nhận chứng nhận Doanh nghiệp phát triển bền vững do Liên hiệp Các hội UNESCO thế giới trao tặng.

 

Đồng thời, ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ACE Life tại Việt Nam, cũng được trao tặng danh hiệu Đại sứ về đạo đức toàn cầu trong kinh doanh. ACE Life là công ty BHNT duy nhất tại Việt Nam nhận cả hai giải tập thể và cá nhân tại sự kiện này. Ông Lâm Hải Tuấn cho biết nhận cùng lúc giải thưởng ở hai hạng mục là minh chứng rõ ràng cho chín năm hoạt động hiệu quả, tôn trọng đạo đức kinh doanh của ACE Life tại Việt Nam. Đây cũng là phần thưởng giá trị cho hơn 30 năm cống hiến của ông Lâm Hải Tuấn trong sự nghiệp bảo hiểm.

MINH TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM