“Chặng đầu” của lộ trình đăng cai Asiad 18 - 2019

Thể thao
Trước phiên giải trình của Chính phủ vào ngày 18-3, ngành thể thao đã thống kê sơ bộ hiện trạng các công trình thể thao tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành lân cận với kết luận tạm:

Bản tin liên quan


Việt Nam có thể đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu cơ sở vật chất và chỉ cần dựng những công trình trên (biểu đồ).


 

Trước những con số đấy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình Chính phủ, trong đó kiến nghị ngành thể thao tập trung phát huy các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ Asiad, đặc biệt cần sớm xác định được tính khả thi của dự án đua xe đạp lòng chảo.

A.BÌNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM