NHNN tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do COVID-19

T.LINH
T.LINH
Thứ Bảy, ngày 3/4/2021 - 13:05

(PLO)- Đáp ứng đủ các điều kiện theo Thông tư 03 mà Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi COVID-19 sẽ tiếp tục được cơ cấu lại thời gian trả nợ đến cuối năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng chỉ cơ cấu lại với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. 

Thứ nhất, khoản nợ phải phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Thứ hai, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12-2021.

Thứ ba, số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp như số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23-1-2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-03-2020; số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-01-2020 và quá hạn trước ngày 11-5-2021. 

Thứ tư, khoản nợ phải được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc, hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Thứ năm là bản thân khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại. 

Thứ sáu là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. 

Thứ bảy là thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Thứ tám, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31-12-2021. 

Cũng theo thông tư này, các ngân hàng được quyền quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước 10-6-2020 từ hoạt động cấp tín dụng mà khách hàng phải trả trong 2 năm 2020-2021 nhưng không có khả năng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đồng thời, việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng cũng được thực hiện đến 31-12-2021.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-5 tới đây. 

T.LINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục