Nhân sự mới cấp cao tại SCIC

Tài chính - Ngân hàng

Ông Nguyễn Chí Thành (bên trái)

Ông Nguyễn Chí Thành (bên trái)
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Bản tin liên quan

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29-5-1972. Ông có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.

Ông khởi nghiệp tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11-2008.

Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3. Ngày 30-6-2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC; Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1-9-2017.

 

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM