80% trạm y tế ở Dăk Lăk đã có bác sĩ

Dinh dưỡng
(PL)- Ngày 18-4, UBND tỉnh Dăk Lăk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã, phường, thị trấn và Chính sách quốc gia về y dược cổ truyền giai đoạn 2001-2010.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 80% trạm y tế đã có bác sĩ, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 100% thôn buôn, khối phố có nhân viên y tế. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được đầu tư hoàn chỉnh và đạt chuẩn y tế quốc gia. Theo lãnh đạo Sở Y tế, Dăk Lăk sẽ tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã, phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo chuẩn mới của Bộ Y tế.

VĂN THÀNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM