Còn bệnh viện quản lý chất lượng kiểu đối phó

Sức khỏe
(PL)- BS Nguyễn Thị Thoa, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, cho biết như trên tại tổng kết hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện (BV) năm 2015 ngày 8-1.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Y tế TP tại 93 BV về năm hoạt động (hoạt động hướng đến người bệnh; phát triển nguồn nhân lực; hoạt động chuyên môn; hoạt động cải tiến chất lượng và các tiêu chí đặc thù) cho thấy mặc dù nhiều BV đã phấn đấu đạt các tiêu chí chất lượng nhưng chưa thật đồng đều, còn hiện tượng BV làm đối phó.

Bên cạnh đó, khảo sát tại 91 BV cho thấy tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân và thân nhân về thời gian chờ đợi và cảnh quan, vệ sinh, an ninh trật tự BV là thấp nhất.

DUY TÍNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM