Trung Quốc: Ông Ôn Gia Bảo được tái bổ nhiệm Thủ tướng

Quốc tế

Trung Quốc: Ông Ôn Gia Bảo được tái bổ nhiệm Thủ tướng

Sáng ngày 16-3, phiên họp lần thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử một số vị trí lãnh đạo nhà nước.

Ông Ôn Gia Bảo tiếp tục được bầu lại vào vị trí Thủ tướng Chính phủ. Ông Vương Thắng Tuấn được bầu làm chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Tào Kiến Minh được bầu làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã ký sắc lệnh chủ tịch nước số một về việc bổ nhiệm ông Ôn Gia Bảo làm Thủ tướng Chính phủ. Đại hội cũng bầu ra hai phó chủ tịch và tám thành viên Ủy ban Quân sự trung ương.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM