Infographic: Tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump

Sự kiện

Infographic: Tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump

BÌNH LUẬN

Nguyễn Văn Hoàng

Ông Trump vẫn tại nhiệm vì khó đạt theo yêu cầu đặt ra!

Đỗ Nam Trung

Theo quy trình chặt chẽ này thì nằm mơ Trump cũng không bị phế truất, vì chưa chắc Hạ viện đã thông qua được, vì nội dung luận tội quá mơ hồ và viễn vông. Nếu giả sử Hạ viện thông qua được thì đến Thượng viện sẽ tắc, vì Đảng CH của Trump đang nắm Thượng viện và họ đang hết mình ủng hộ Trump! Có lẽ phe Dân chủ biết rõ điều này và không thể nào phế truất được TT Trump, cái họ cần là đe dọa Trump, làm cho ông ta khủng hoảng, suy yếu, dẫn đến từ chức hoặc là động thái muốn cản trở Trump tái cử nhiệm kỳ 2. Nhưng tất cả mưu đồ của phe Dân chủ đều vô nghĩa với một người có itinh thần mạnh mẽ, ý chí vững vàng và lập trường kiên định như Trump! Và điều đó sẽ có tác dụng ngược lại với phe Dân chủ và họ sẽ gánh lấy hậu quả đau đớn!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM