Nepal tìm thấy kho tiền dưới đống đổ nát

Quốc tế

Nepal tìm thấy kho tiền dưới đống đổ nát

Một đội tìm kiếm Nepal tìm thấy gần 25 triệu rupee Nepal tiền mặt dưới đống đổ nát của một ngân hàng ở thủ đô Kathmandu sau thảm họa động đất.

Bản tin liên quan


Tổng số tiền thu hồi khoảng 24,89 triệu rupee Nepal, tương đương gần 245.000 USD, trang tinaol.comđưa tinhôm 4/5. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn phát hiện một lượng tiền nhỏ hơn bằng đồng USD và bath Thái Lan.

Đội tìm kiếm trên gồm các thành viên từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Quân đội Nepal. Họ được điều tới chi nhánh của Ngân hàng Kathamdu ở khu Balaju sau khi nhân viên ngân hàng thông báo về số tiền với cảnh sát.Đội tìm kiếm sau đó đã trao trả toàn bộ số tiền cho đại diện phía ngân hàng.

Chi nhánh ngân hàng Kathmandu ở Balaju là một trong số hơn 150.000 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4. Thảm họa này đã làm gần 7.600 người chết và hơn 14.500 người bị thương

Theo Như Tâm
Tổng số tiền thu hồi khoảng 24,89 triệu rupee Nepal, tương đương gần 245.000 USD, trang tinaol.comđưa tinhôm 4/5. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn phát hiện một lượng tiền nhỏ hơn bằng đồng USD và bath Thái Lan.

Đội tìm kiếm trên gồm các thành viên từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Quân đội Nepal. Họ được điều tới chi nhánh của Ngân hàng Kathamdu ở khu Balaju sau khi nhân viên ngân hàng thông báo về số tiền với cảnh sát.Đội tìm kiếm sau đó đã trao trả toàn bộ số tiền cho đại diện phía ngân hàng.

Chi nhánh ngân hàng Kathmandu ở Balaju là một trong số hơn 150.000 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4. Thảm họa này đã làm gần 7.600 người chết và hơn 14.500 người bị thương

Như Tâm

Tổng số tiền thu hồi khoảng 24,89 triệu rupee Nepal, tương đương gần 245.000 USD, trang tinaol.comđưa tinhôm 4/5. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn phát hiện một lượng tiền nhỏ hơn bằng đồng USD và bath Thái Lan.

Đội tìm kiếm trên gồm các thành viên từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Quân đội Nepal. Họ được điều tới chi nhánh của Ngân hàng Kathamdu ở khu Balaju sau khi nhân viên ngân hàng thông báo về số tiền với cảnh sát.Đội tìm kiếm sau đó đã trao trả toàn bộ số tiền cho đại diện phía ngân hàng.

Chi nhánh ngân hàng Kathmandu ở Balaju là một trong số hơn 150.000 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4. Thảm họa này đã làm gần 7.600 người chết và hơn 14.500 người bị thương

Như Tâm

Tổng số tiền thu hồi khoảng 24,89 triệu rupee Nepal, tương đương gần 245.000 USD, trang tinaol.comđưa tinhôm 4/5. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn phát hiện một lượng tiền nhỏ hơn bằng đồng USD và bath Thái Lan.

Đội tìm kiếm trên gồm các thành viên từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Quân đội Nepal. Họ được điều tới chi nhánh của Ngân hàng Kathamdu ở khu Balaju sau khi nhân viên ngân hàng thông báo về số tiền với cảnh sát.Đội tìm kiếm sau đó đã trao trả toàn bộ số tiền cho đại diện phía ngân hàng.

Chi nhánh ngân hàng Kathmandu ở Balaju là một trong số hơn 150.000 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4. Thảm họa này đã làm gần 7.600 người chết và hơn 14.500 người bị thương

Như Tâm

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM