Triều Tiên: Đề xuất đàm phán của Seoul là “thủ đoạn xảo quyệt”

Muôn mặt
Triều Tiên

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM