Lắng nghe ý kiến quần chúng trên mạng

Quốc tế

Lắng nghe ý kiến quần chúng trên mạng

Theo dự kiến, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 sẽ diễn ra vào ngày 15-10 tới.

Trang web Tân Hoa đã tổ chức một cuộc điều tra ý kiến mang tên Đại hội Đảng lần thứ 17 trong mắt cư dân mạng và đưa ra 20 vấn đề để người truy cập tham gia bình chọn. Tính đến ngày 8-10, số người tham gia bình chọn đã vượt quá 65.000 người.

Kết quả có 32,11% bình chọn cho bốn vấn đề mà họ quan tâm nhất: Tăng cường giám sát và ràng buộc đối với quyền lực; đi sâu đấu tranh chống tham nhũng; tạo nhiều việc làm và xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội; xây dựng hệ thống phân phối thu nhập công bằng và công khai. Trong số nêu trên, 8,51% quan tâm nhất đến vấn đề: Đi sâu cải cách chế độ nhân sự cán bộ, tăng cường giám sát và ràng buộc đối với quyền lực; 8,08% lựa chọn vấn đề: Tăng cường và cải cách xây dựng tác phong Đảng, đi sâu đấu tranh chống tham nhũng.

Những năm gần đây, giới truyền thông và chính phủ Trung Quốc chú trọng đến các vấn đề dân sinh. Tuy nhiên, ngoài các vấn đề dân sinh, đa số cư dân mạng Trung Quốc lại quan tâm nhiều đến các vấn đề giám sát quyền lực và chống tham nhũng.

Một số vấn đề có tỷ lệ bình chọn vượt qua 5% là: Tăng cường xây dựng pháp chế XHCN, thúc đẩy thi hành theo pháp luật, duy trì công bằng tư pháp; Đi sâu thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tại nông thôn; Tích cực ổn định tiến hành cải cách hệ thống pháp luật, xây dựng nền chính trị dân chủ XHCN... Các vấn đề liên quan đến văn hóa và ngoại giao nằm ở vị trí cuối bảng bình chọn.

Trang web Tin tức Trung Quốc cũng đã tổ chức một cuộc điều tra tương tự như mạng Tân Hoa. Hai vấn đề lớn là chống tham nhũng và giá cả, giá nhà đã được cư dân mạng đưa lên hàng đầu, chiếm 45,15% số phiếu bình chọn.

PHƯƠNG TUYẾN (Theo Tân Hoa xã)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM