Thụy Sĩ: Bất bình đẳng trong việc chi trả lương giữa nam giới và nữ giới

Chuyên gia
Theo Cơ quan thống kê quốc gia Thụy Sĩ, tỷ lệ bất bình đẳng trong mức lương giữa nam giới và nữ giới ở quốc gia này đã vượt từ 18,9% trong năm 2006 lên 19,3% trong năm 2008.

Cơ quan này cũng đồng thời cho biết lần đầu tiên kể từ năm 1996, sự khác biệt về mức lương giữa nữ giới và nam giới lại bắt đầu gia tăng.

Trong năm 2008, các phụ nữ tại Thụy Sĩ trung bình nhận được 5.040 franc Thụy Sĩ (4.710 USD) mỗi tháng, thấp hơn khoảng 19,3% so với đồng nghiệp nam giới (6.248 franc hay 5.839 USD).

Tình hình khác biệt này đặc biệt diễn ra trong các lĩnh vực tư nhân với tỷ lệ bất bình đẳng về lương giữa nam và nữ lên tới 19,4% trong năm 2008, cao hơn so với tỷ lệ 19,1% trong năm 2006. Trong lĩnh vực công, người lao động nữ tại Thụy Sĩ đã nhận được mức lương trung bình thấp hơn 12,9% so với đồng nghiệp nam trong năm 2008, mức ổn định so với năm 2006.

Sự khác biệt cũng đặc biệt xảy ra trong lĩnh vực hoạt động chi trả lương cao như lĩnh vực tài chính, ngành mà một phụ nữ trung bình nhận được tiền lương thấp hơn 36,8% so với một nam giới, và trong lĩnh vực ngân hàng, tỷ lệ lương chi trả cho nam giới chiếm 34%, trong khi ở nữ giới chỉ là 15%.

Theo HL (website ĐCSVN/AP, Reuters

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM