Xác định tỉ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề

Pháp luật

Xác định tỉ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề

(PLO)- Tổng cục Thuế vừa có Công văn 640/TCT-TNCN trả lời một số Cục Thuế giải đáp về vướng mắc xác định tỉ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề...

Bản tin liên quan

Trả lời vướng mắc về việc xác định tỉ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp phụ tùng thì áp dụng tỉ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với hoạt động phân phối hàng hóa với tỉ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 1% và 0,5%.
Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thì áp dụng tỉ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với dich vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với tỉ lệ thuể GTGT và thuế TNCN là 5% và 2%.
Trường hợp hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa kèm theo cung cấp phụ tùng thay thế thì áp dụng tỉ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ cỏ gắn với hàng hóa, xây dụng có bao thầu nguyên vật liệu với tỉ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 3% và 1,5%.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM