Vòi vĩnh, công chức có thể bị cách chức, buộc thôi việc

Chính sách mới

Vòi vĩnh, công chức có thể bị cách chức, buộc thôi việc

(PLO)-Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan vừa được TCHQ ban hành tại Quyết định 2799/QĐ-TCHQ.

Bản tin liên quan

Cụ thể, áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức, cán bộ hải quan lợi dụng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận tiền, quà hoặc các lợi ích khác ngoài quy định gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh ngành hải quan. Áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đối với vi phạm một trong những quy định này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lãnh đạo bao che cấp dưới hoặc người được mình ủy quyền là trái quy định; chỉ đạo trái thẩm quyền, không đúng căn cứ pháp luật đối với cấp dưới gây hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo đến hạ bậc lương.

Lãnh đạo hải quan sẽ bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức nếu có một trong những vi phạm sau: Bố trí bố mẹ, anh chị em giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và làm trong cơ quan mình trực tiếp phụ trách trái quy định, được yêu cầu thực hiện đúng nhưng vẫn tái phạm; để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra phức tạp...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26-9.

L.THANH

BÌNH LUẬN

việt

Không thấy thu tài sản do cán bộ vi phạm pháp luật mà có.

Single Firefly

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn DÂN TIỀN GIANG, dùng chữ "có thể", nghe không đủ mạnh, tạo điều kiện cho người vòi vĩnh phải "chạy"! Dùng chữ "phải" thì mới đủ mạnh để nói một cách quyết liệt rằng không được phép vòi vĩnh!

Vũ Văn An

Đây phải đưa vào luật công chức viên chức, vòi vĩnh yếu kém tham nhũng phải bị đuổi việc hoặc đi tù.

Dân Tiền Giang

Phải đổi tiêu đề từ chữ "CÓ THỂ" thành chữ "PHẢI" thì mới có thể cải thiện dần hình ảnh công chức nhà nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM