Từ 10-10: Nhiều thay đổi trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Pháp luật

Từ 10-10: Nhiều thay đổi trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10.

Bản tin liên quan

Theo quy định mới, từ ngày 10-10 sẽ có một số thay đổi về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
Nghị định mới cũng bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong hai ngày làm việc.
Bỏ quy định doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
Cụ thể: Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
Mã số doanh nghiệp;
Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
Họ, tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

L.THANH

BÌNH LUẬN

tuan

Thời đại công nghệ 4. 0 nhưng thủ tục vẫn hành chính rườm rà, đơn giản như một số nghành nghề kinh doanh, doanh nghiệp không ghi thêm dòng chữ "cam kết không hoạt động tại trụ sở", hồ sơ sẽ bị trả về bắt chỉnh lại, thiết nghị được phép hoạt động tại trụ sở hay không thì chỉ cần sở ghi vào là được sao lại bắt doanh nghiệp về sửa lại. Tại sao thủ tục không măc định theo kiểu phần mềm, doanh nghiệp chỉ cần điền theo phần mềm mạc định, hiện nay chỉ cần doanh nghiệp ghi thiếu một xíu cũng trả lại hồ sơ, đơn giản như số phiếu đồng ý nhiều doanh nghiệp cổ phần có 3 cổ đông họ ghi đồng ý 3/3 phiếu bị cho là sai, mà phải ghi đúng tổng số cổ phần của doanh nghiệp. Vậy tại sao không mặc định là tổng số cổ phần để doanh nghiệp tránh hiểu nhầm khi điền thông tin.

binh

Tôi đề nghị tất cả thủ tục liên quan đến đang ký kinh doanh, thay đổi, bổ sung giấy phép đều thông qua Website của sở, các thông tin cần mặc định để doanh nghiệp biết mà điền, chỉ cần một thông tin nhỏ sai cũng trả hồ sơ rất phiền hà. Tại sao không mặc định sẳn những thông tin cần điền, để doanh nghiệp biết thực hiện, cũng một nội dung mà chuyên viên này hướng dẫn khác chuyên viên khác chứ đừng nói doanh nghiệp tự làm. Đề nghị sở phải thống nhất lại biểu mẫu và mặc định sẵn, ai muốn đi đến sở nộp trực tiến thì Dowload in ra ký và nộp, ai muốn nộp online thì nhấn nút online.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM