Trường đại học Luật TP.HCM nói về mức học phí mới

Pháp luật

Trường đại học Luật TP.HCM nói về mức học phí mới

(PLO)-Thủ tướng vừa ký quyết định Đề án đổi mới cơ chế đối với Trường đại học Luật TP.HCM, đáng chú ý Đề án quy định rõ về mức học phí trong các năm học từ nay đến năm 2020.

Bản tin liên quan

Theo Đề án, trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định này.
Cụ thể: Áp dụng theo quy định chung với mức phí như sau (Đơn vị tính: triệu đồng/sinh viên/năm):

Nội dung

Năm học

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Mức thu học phí bình quân tối đa(của chương trình đại trà, trình độ ĐH, chính quy)

16,00

17,00

17,50

18,00

Đề án nêu rõ, mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy mà Trường được phép áp dụng trong năm học 2017 – 2018 là 16 triệu đồng/sinh viên.
Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà) không được vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của trường theo quy định tại quyết định này.
Nói thêm về quy định này, ngày 20-4, Trường đại học Luật TP.HCM đã có thông cáo báo chí nói thêm: việc xác định mức học phí cụ thể phải được tiến hành theo lộ trình, dựa trên các mức tính toán, lấy ý kiến và sẽ được Nhà trường quyết định chính thức, công bố công khai trước khi áp dụng.
Đối với các khóa đang theo học thì học phí sẽ điều chỉnh với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề từ thời điểm Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM