Tòa dẫn án lệ trong nhận định khi xét xử

HOÀNG YẾN
HOÀNG YẾN
Thứ Tư, ngày 12/7/2017 - 18:00

(PLO)- TAND Tối cao đã ban hành Công văn số 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử.

Ngày 11-7, TAND Tối cao đã ban hành Công văn số 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử.

Cụ thể, khi xét xử, thẩm phán, hội thẩm phải nghiên cứu và áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý tương tự phải được giải quyết như nhau. 


Khi xét xử tòa phải viện dẫn và phân tích nếu áp dụng án lệ trong nhận định.

Đối với những vụ việc đã có án lệ thì thẩm phán, hội thẩm phải nghiên cứu án lệ đó để đưa ra quyết định việc viện dẫn, áp dụng hoặc không áp dụng án lệ.

Trường hợp áp dụng án lệ thì số án lệ, số bản án, quyết định của tòa án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích trong phần "Nhận định của tòa án", tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn nguyên văn những nội dung hạt nhân của án lệ để làm rõ quan điểm của tòa án trong việc xét xử, giải quyết các vụ việc tương tự.

Trường hợp hội thẩm, thẩm phán thấy rằng án lệ không phù hợp để áp dụng nhưng một trong các bên đương sự, người bào chữa… đề nghị áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do không áp dụng án lệ trong bản án, quyết định của tòa án.

HOÀNG YẾN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục