Thẻ tín dụng sẽ không được rút quá 5 triệu đồng/ngày

Pháp luật

Thẻ tín dụng sẽ không được rút quá 5 triệu đồng/ngày

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Bản tin liên quan

Theo đó, đối với giao dịch rút tiền mặt VND từ thẻ tại máy POS của đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng trong một ngày. Quy định này được cho là nhằm hạn chế rủi ro, phải có giới hạn hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ qua POS tại đơn vị chấp nhận thẻ theo ngày (hạn mức thấp để sử dụng chỉ trong các trường hợp cần thiết, phù hợp với thông lệ các nước).

Các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài cũng sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày. Cụ thể, hạn mức một thẻ được rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng, đó là mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15-18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật Các tổ chức tín dụng. Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ sáu tuổi vì không khả thi trong thực tế...

Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. Quy định này là nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM