TAND Tối cao công bố 6 án lệ mới

Pháp luật

TAND Tối cao công bố 6 án lệ mới

(PLO)-TAND Tối cao vừa ký ban hành Quyết định số 299/QĐ-CA, công bố 6 án lệ đã được thông qua.

Bản tin liên quan

Theo đó, các án lệ này bao gồm: Công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp;

Xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi tòa án đã hoãn phiên tòa;

Hiệu lực thanh toán của thư tín dụng trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín dụng bị hủy bỏ;

Công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng;

Công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.

Quyết định nêu rõ: các TAND và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 15-2-2018. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Như vậy đến nay đã có 16 án lệ được công bố.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM