Sở giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 150 tỉ

Chính sách mới

Sở giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 150 tỉ

(PLO)- Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực ngày 1-6.

Bản tin liên quan

Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu: Có vốn điều lệ từ 150 tỉ đồng trở lên; có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa như hệ thống phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong năm năm…

Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỉ lệ không quá 49% vốn điều lệ.

Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên. Riêng thành viên kinh doanh phải có vốn điều lệ từ 75 tỉ đồng trở lên.

Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm: Văn bản đề nghị, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh và dự thảo điều lệ hoạt động.

Bộ Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại nghị định này.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM