Quy chuẩn về bảo quản vũ khí, vật liệu nổ

Pháp luật

Quy chuẩn về bảo quản vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)- Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 169/2018/TT-BQP về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, có hiệu lực thi hành từ ngày 28-1.

Bản tin liên quan

Theo đó, kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý (sau đây gọi tắt là kho) là công trình được xây dựng trong khu vực kỹ thuật kho vũ khí, đạn cấp chiến dịch, chiến thuật hoặc tương đương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây dựng đúng theo quy chuẩn kỹ thuật để cất giữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.

Nhà kho được xây dựng để bảo quản vũ khí, vật liệu nổ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu về diện tích và khối lượng: Diện tích mỗi buồng tối thiểu 15m2, diện tích nhà kho tối đa 100m2.

Nhà kho phải có 3 buồng độc lập với nhau gồm buồng cất giữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có tính nhạy nổ do va đập, ma sát, nhạy bắt lửa, độ nguy hiểm cao; buồng cất giữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có tính chất cháy nổ khác; uồng cất giữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ dễ bắt lửa, đạn khói dễ tự bốc cháy.

Yêu cầu về việc cất giữ vũ khí: Cất giữ đạn, mìn, lựu đạn có đương lượng TNT không quá 20 tấn; cất giữ thuốc nổ, thuốc phóng, liều phóng có đương lượng TNT không quá 35 tấn; cất giữ ống nổ, trạm truyền nổ, bộ lửa có đương lượng TNT không quá 500.000 cái; cất giữ ngòi nổ không quá 15.000 cái.

Những người làm công tác tiếp xúc trực tiếp với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về vũ khí đạn, vật liệu nổ; phải đủ sức khỏe, được học tập, huấn luyện và sát hạch có khả năng nhận biết, tiếp xúc, đánh giá về tính năng, cấu tạo, quy tắc an toàn của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; trang bị, mang mặc đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định.

Trong cất giữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom ở nhà kho phải tuân theo nhóm an toàn và quy định xếp chung các nhóm trong nhà kho theo quy định.

Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom phải được xây dựng bảo đảm khoảng cách giữa các nhà kho, giữa kho với khu hành chính, khu dân cư theo quy định tại Phụ lục A Quy chuẩn này. Khoảng cách an toàn do mảnh văng đối với người và công trình kiến trúc gần nhất được tính bằng 10.000 lần cỡ đạn lớn nhất cất giữ ở nhà kho...

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM