Quận 5 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Pháp luật

Quận 5 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 (PLO)- Quận 5 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chính sách về dân tộc và các văn bản có liên quan. 

Bản tin liên quan

Sáng 24-4, Văn phòng HĐNDUBND, Phòng Tư pháp quận 5 cùng các cơ quan ban ngành trên địa bàn quận này đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với người dân tộc Hoa trên địa bàn quận. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chính sách về dân tộc và các văn bản có liên quan.


Qua đó nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm quyền công dân trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn quận.  

Trước đó quận cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật và các chính sách bảo trợ xã hội có liên quan, qua đó tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể trong việc cùng nhau chung sức quan tâm, chăm lo, động viên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Buổi này có 524 người tham dự, cấp phát 524 tờ gấp tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật cho 19 người khuyết tật trên các lĩnh vực pháp luật và 285 phần quà với tổng kinh phí 68.860.000 đồng...

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM