Phải giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn

Pháp luật

Phải giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn

(PLO)- Đó là một trong những trọng tâm công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp TP.HCM tại hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.  

Bản tin liên quan

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, báo cáo tại hội nghị năm 2017, Sở có 94 thủ tục hành chính (TTHC) thì có 45 thủ tục đã triển khai nhận-trẻ kết quả qua bưu chính, đã kéo giảm số hồ sơ trễ hẹn và phấn đấu năm 2018 đạt tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn từ 95% trở lên...


Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KP 

Ngày 25-1, Sở Tư pháp TP đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 với mục tiêu trọng tâm là CCHC gắn với sự hài lòng của người dân, tăng tỉ lệ hài lòng của người dân và tổ chức đến thực hiện TTHC tại cơ quan Sở, trả hồ sơ đúng hạn, tăng tỉ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác CCHC, Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP đề nghị cán bộ-công chức phải đặt mình vào vị trí của người dân, của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC một cách tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả nhất.

“Thái độ của mình phải thể hiện được là người phục vụ, phải chia sẻ với người đến làm TTHC. Cái chính là trả kết quả đúng hạn, tránh hẹn đi hẹn lại vừa gây phiền hà, tốn thời gian công sức đi lại, tiền bạc của dân” - ông Hạnh dặn dò. 

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM