Ông Nguyễn Thành Nhơn phải chấp hành việc điều động

Pháp luật
(PL)- Trước hết phải hiểu rằng việc điều động cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị là một việc làm bình thường trong công tác tổ chức cán bộ. 

Vì vậy, việc điều động một phó giám đốc Sở Tư pháp sang làm phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh là một việc làm bình thường của tổ chức.

Phó giám đốc Sở Tư pháp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, vì thế khi điều động nhân sự này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có báo cáo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bàn bạc, xem xét và quyết định (QĐ). Việc phó chủ tịch UBND tỉnh thay mặt công bố các QĐ về công tác cán bộ, trong đó có trường hợp điều động này là theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Khoản 4 Điều 3 Điều lệ Đảng quy định đảng viên có quyền: “Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, QĐ công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình”. Ông Nhơn cho biết khi tiếp xúc với UBND tỉnh trước khi có QĐ đã trình bày nguyện vọng là muốn tiếp tục công tác trong ngành tư pháp hoặc điều động thì qua sở, ngành phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, ý kiến này đã được ghi nhận. Trường hợp này, các cơ quan có trách nhiệm đã làm đúng quy định và quy trình công tác cán bộ.

Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đảng cũng quy định nhiệm vụ của đảng viên là: “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Như vậy, cơ quan có thẩm quyền đã mời ông Nhơn để nghe ông trình bày nguyện vọng nhưng vẫn điều động ông là theo đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, ông Nhơn phải chấp hành QĐ này.

Một lý do khác ông Nhơn từ chối nhận QĐ điều động là bản thân ông đang là công chức, nếu điều chuyển thì coi như không còn công chức. Đây là cách hiểu không đúng và nếu ông Nhơn hiểu như vậy thì cần phải xem lại trách nhiệm của chính các cơ quan làm công tác cán bộ của tỉnh Hậu Giang khi đã không giải thích rõ cho ông Nhơn.

Theo QĐ 68/2010/QĐ-TTg ngày 1-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 28 tổ chức thuộc danh sách hội có tính chất đặc thù. Khi điều động một phó giám đốc Sở Tư pháp sang làm phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thì đối với chức danh này vẫn được coi là công chức.

Ngoài ra, Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP (hướng dẫn Điều 6 Thông tư 08/2011 của Bộ Nội vụ) thì công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức khi giữ các chức vụ chủ chốt như chủ tịch chuyên trách, phó chủ tịch chuyên trách, tổng thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở trung ương, cấp tỉnh.

Như vậy, đối với trường hợp ông Nhơn được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt là phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (ở đây là chuyên trách) thì ông vẫn là công chức. Vì vậy, ông Nhơn vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, trong đó có chế độ phụ cấp công vụ theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 34 ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Tóm lại, điều động ông Nhơn chỉ là việc tổ chức điều động công chức, đảng viên thôi vị trí công tác này để chuyển qua nhiệm vụ khác. Đây hoàn toàn không phải là việc bị cách chức hay kỷ luật, cũng không có nghĩa bị đánh giá về năng lực, trình độ. Đây chỉ là thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức, cán bộ trong hệ thống thuộc thẩm quyền của tỉnh Hậu Giang. Mặc dù ông Nhơn được bổ nhiệm lại phó giám đốc Sở từ năm 2016 và phải đến năm 2021 mới hết thời hạn bổ nhiệm nhưng việc điều động này không sai. Không có quy định nào của Đảng và Nhà nước cho rằng bổ nhiệm một người thì phải hết thời gian bổ nhiệm đó mới điều động, luân chuyển.

Chỉ có một điều lưu ý là ông Nhơn có trình độ cử nhân luật và có thâm niên 27 năm liên tục công tác trong ngành. Vì vậy, việc muốn sang làm việc tại các cơ quan phù hợp với chuyên môn là nguyện vọng chính đáng của ông. Tức là trong điều động, luân chuyển cán bộ cần quan tâm nhiều hơn đến công tác tư tưởng, lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của người thuộc diện luân chuyển, điều động.

Về nguyện vọng riêng của cá nhân có thể tùy từng trường hợp cụ thể mà xem xét, tất nhiên vẫn phải trên cơ sở tuân thủ quy định nhưng không nên để cho người trong diện luân chuyển, điều động hiểu rằng bản thân họ bị đì, bị kỷ luật, bị giáng chức…

VŨ TRUNG KIÊN (Học viện Chính trị khu vực II)

BÌNH LUẬN

glory

"phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (ở đây là chuyên trách) thì ông vẫn là công chức" đây là suy diễn. Thiếu cơ sở pháp lý. Cán bộ chủ chốt của 01 cơ quan có mấy người? 01 người duy nhất. "Vì vậy, ông Nhơn vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, trong đó có chế độ phụ cấp công vụ theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 34 ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ". Nhưng điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 34 ngày 15-4-2012 quy định thế nào? Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; Khổ nỗi, ông Nhơn thuộc đối tượng quy định tại điều 11 Nghị định 34.

VU

Nói chung là theo 06 thì nếu ông Nhơn được bầu là Phó Chủ tịch thì ổng thuộc diện điều động và ông vẫn là công chức. Là công chức ổng vẫn được hưởng phụ cấp công vụ. Đối với Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh chỉ có chủ tịch, phó chủ tịch (chuyên trách ( được điều động từ công chức qua thì mới được giữ là công chức. Hội chữ thập đỏ tỉnh có Phó chủ tịch không chuyên trách (có thể là Phó Giám đốc Sở tế). Riêng Trung ương thì có 3 vị trí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký.

Hoàng Lân Vũ

Đúng thì đúng quy trình rồi đấy! Không ai được bàn cãi. Đảng viên hay công chức đều bắt buộc chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Tuy nhiên, điều một công chức với nghề nghiệp chuyên môn nầy sang lĩnh vực không thuộc chuyên môn của họ là vấn đề của Cấp ủy Đảng cấp trên và lãnh đạo cấp trên của công chức. Với việc bố trí cán bộ như thế nầy làm sao bảo người ta phải hoàn thành tốt được nhiệm vụ? Đây là bố trí để chơi khó nhau chăng? Ông Nhơn không nhận quyết định là đúng. Nếu nhận ông cũng nên đề nghị Tổ chức Đảng cấp trên và lãnh đạo cấp trên cấp cho ông cái cam kết: Sẽ không phê bình, kiểm điểm nếu không hoàn thành nhiệm vụ và không lấy đó làm căn cứ để xét thi đua khen thưởng!

tuan

Nhứt trí. Vấn đề là nên coi lại công tác cán bộ.

luu

Cũng kiểu như Trưởng phòng kinh doanh được điều sang làm Đội trưởng bảo vệ, không chấp hành thì lấy quy định ra xử lý...

nguyễn thành nên

Điều động cán bộ phải vì mục địch chất lượng công việc, phải xem cán bộ đó có làm tốt được công việc đó hay không, chứ không phải là điều động đúng quy trình, đúng luật. Điều động cán bộ mà làm thui chột năng lực của một con người thì đó là công tác cán bộ kém. UBND tỉnh này cần giải thích rõ việc điều động cán bộ như vậy có phục vụ tốt hơn về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương hay không?

Bùi văn Tuấn

Nếu ngành nào cũng điều động cán bộ lãnh đạo không có kiến thức chuyên ngành đến làm việc thì biết gì để mà chỉ đạo. Nếu ông này không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí làm chuyên viên phù hợp với trình độ chuyên môn, không nên điều động trái khoáy kiểu này .

Hlam

Trớt quớt, Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP mà lại hướng dẫn Điều 6 Thông tư 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ

thanhthai

HIHI tinh ghê. Đúng ra phải là: "Ngoài ra, Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP (được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 08/2011 của Bộ Nội vụ) thì công chức được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vẫn được xác định là công chức khi giữ các chức vụ chủ chốt như chủ tịch chuyên trách, phó chủ tịch chuyên trách, tổng thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở trung ương, cấp tỉnh". Nội dung thì đúng như vậy, đây chỉ sai sai sót về kỹ thuật

nam xu

Đì người ta rỏ như vậy sao chấp nhận được... ?

Nguyễn Thanh Hoa

Bác Hồ luôn nhắc lại câu của người xưa: "Dụng nhân như dụng mộc". Đành rằng đảng viên phải tuân thủ điều động của Đảng, nhưng phải xem xét cụ thể bản chất của cái điều động đó là cái gì.

Nguyễn Trung Kiên

Vậy trong ngành Chữ thập đỏ không có hưởng phụ cấp công vụ mà ông này chuyển sang vẫn còn công chức (nhhu7 sở Tư pháp) thì có hưởng hay không.

Vũ Văn Đạt

Về lý thì nói như vậy là đúng. Nhưng cá nhân tôi không tán thành việc bố trí nhân sự kiểu này. Tức là không phải cứ thiếu thì sắp xếp, điều động hay luân chuyển. Việc bố trí một cử nhân Luật sang làm công tác xã hội là điều bất hợp lý, trái với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ. Trường hợp như ông Nhơn có thể luân chuyển sang Ban Nội Chính Tỉnh ủy hoặc cùng lắm là Văn phòng UBND tỉnh. Bố trí bất hợp lý, cá nhân không tâm phục là đương nhiên. Không thể lấy nguyên tắc để ép nhau tuân thủ, cũng không thể chỉ dựa vào quy trình, Đúng quy trình nhưng bố trí sai người, sai việc thì quy trình cũng không có ý nghĩa gì cả.

binh

Tôi thấy tác giả cũng không ủng hộ việc này, đọc đoạn cuối tui nhận ra vậy mà.

Hiện thêm bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM