Ở thành phố mà thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng là nghèo

Pháp luật

Ở thành phố mà thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng là nghèo

(PLO)- Ở thành thị, hộ nghèo là hộ thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Bản tin liên quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực từ 15-3-2021.
Nghị định quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 


Một người nghèo ở nông thôn đang tìm kiếm thu nhập trong vườn nhà. Ảnh: PL

Theo Nghị định, từ ngày 1-1-2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 59/2015 của Thủ tướng.
Theo đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Đối với khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống.
Giai đoạn 2022-2025, mức chuẩn hộ nghèo được nâng lên.
Chuẩn nghèo đa chiều được tính trên hai tiêu chí: Tiêu chí thu nhập và Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
Về tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn: 1,5 triệu đồng/người/tháng. Khu vực thành thị: 2 triệu đồng/người/tháng.
Về tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Có tổng cộng 6 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.
Có 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.
Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.
Chẳng hạn về vấn đề Nhà ở thì Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội được tính trên hai chỉ số là Chất lượng nhà ở và Diện tích nhà ở bình quân đầu người.
Về chất lượng nhà ở: Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).
Về Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình: nhỏ hơn 8 m2.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 

a)  Chuẩn hộ nghèo
- Khu vực nông thôn: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Khu vực thành thị: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
b) Chuẩn hộ cận nghèo
- Khu vực nông thôn: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
- Khu vực thành thị: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
c)  Chuẩn hộ có mức sống trung bình
-  Khu vực nông thôn: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng.
-  Khu vực thành thị: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

(Điều 3 Nghị định 07/2021)

PHƯƠNG LOAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM