Lưu hành bản đồ sai chủ quyền quốc gia bị phạt tới 40 triệu

Pháp luật

Lưu hành bản đồ sai chủ quyền quốc gia bị phạt tới 40 triệu

(PLO)- Hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia bị phạt 30-40 triệu đồng.

Bản tin liên quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2020.

Nghị định 18/2020 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Theo đó, hành vi xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện không đúng địa giới hành chính theo quy định thì bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. 


Việc xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia phải luôn được thể hiện đúng. 

Hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia bị phạt 30-40 triệu đồng.

Hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia bị phạt tiền 40-50 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, hành vi lưu hành, xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia còn bị phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Cá nhân nước ngoài tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cạnh đó, hành vi lợi dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. 

Hành vi lợi dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc bị phạt tiền 40-50 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 3-12 tháng.  

Cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

DƯƠNG DUNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM