Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề nên làm gì?

Pháp luật

Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề nên làm gì?

(PLO)- Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư có quyền gửi văn bản đến Đoàn luật sư mà mình là thành viên để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm.

Bản tin liên quan

Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư (LS) Việt Nam vừa ra Quyết định 139 về việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  LS bị xâm phạm trong quá trình hành nghề LS.

Theo đó, phạm vi quyền và lợi ích hợp pháp của LS được bảo vệ gồm:

– Các quyền và nghĩa vụ của LS được pháp luật quy định là cơ sở để LS thực hiện chức năng xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp.

– Các quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của LS và các tổ chức hành nghề LS trong quá trình hành nghề.

– Các quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới việc tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư, thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

– Các hành vi của các chủ thể xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của LS trong hành nghề, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của LS.

– Đối với người tập sự hành nghề LS, tuỳ từng trường hợp cụ thể Ủy ban Bảo vệ quyền lợi LS sẽ xem xét và can thiệp bằng hình thức phù hợp.


Luật sư tranh luận tại một phiên tòa. Ảnh: THANH TÙNG

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bảo vệ của LS là Đoàn Luật sư và Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ủy ban Bảo vệ).

Theo đó, Đoàn LS sẽ giải quyết đối với các yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của LS và các tổ chức hành nghề luật sư trong quá trình hành nghề.

Ủy ban Bảo vệ sẽ giải quyết các yêu cầu mà Đoàn LS đã có văn bản bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho LS nhưng không nhận được kết quả giải quyết của chủ thể xâm phạm hoặc kết quả giải quyết không phù hợp; các yêu cầu có nhiều tình tiết phức tạp; mang tính chất cấp thiết, nghiêm trọng...

Về thủ tục, khi có hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của LS thì LS và các tổ chức hành nghề LS có quyền gửi văn bản đến Đoàn Luật sư mà mình là thành viên để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Đoàn LS ban hành văn bản gửi đến chủ thể xâm phạm. Nếu quá thời hạn chưa được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không phù hợp với quy định của pháp luật thì Đoàn LS tiếp tục ban hành văn bản đến chủ thể xâm phạm, đồng thời đề nghị Liên đoàn LS Việt Nam giải quyết. 

 

Luật sư tranh tụng đau tim lắm!
(PL)- Làm luật sư tranh tụng bây giờ đau tim lắm! Dù tôi khá tự tin ở phần tranh tụng nhưng tôi luôn thấy đau tim mỗi bận ra tòa.

YẾN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM