Không giải quyết khiếu nại sẽ bị kiện hành chính

Pháp luật
(PL)- Theo Điều 5 Luật Khiếu nại (KN) 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KN, xử lý nghiêm minh người vi phạm;

áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết KN được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Việc không giải quyết KN gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của công dân nhưng Luật Tố tụng hành chính 2010 lại không quy định hành vi không giải quyết KN là đối tượng khởi kiện án hành chính. Do đó, gặp trường hợp người có thẩm quyền không giải quyết KN, người dân chỉ biết gửi đơn đến cấp cao hơn. Khi cấp trên của người có thẩm quyền cũng không xem xét thì người dân không biết phải nhờ nơi nào giải quyết KN của mình.

Để khắc phục, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) đã quy định rõ hành vi không giải quyết KN là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Mới đây, chánh án TAND Tối cao cũng đã có hướng dẫn cụ thể như sau: Trường hợp hết thời hạn giải quyết KN mà người có thẩm quyền giải quyết KN không giải quyết KN theo quy định của Luật KN, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của công dân thì người KN được quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với hành vi hành chính của người có thẩm quyền giải quyết KN theo Luật Tố tụng hành chính 2015.

HỒNG HÀ

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương (Đà Nẵng

Những người có thẩm quyền về việc giải quyết khiếu nại,nếu cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật hoặc cố tình dìm bỏ không giải quyết thì phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định tại Điều 132 BLHS. Có như vậy thì mọi khiếu nại của công dân sẽ được xử lý kịp thời,đúng pháp luật và tôi tin chắc chắn rằng sẽ không còn khiếu nại tồn đọng,kéo dài như bấy lâu nay! Ai sẽ làm được điều ấy,kính đề nghị nói rõ để dân biết? Xin cảm ơn!

LÊ MINH SƠN.

HOAN NGHÊNH! . Việc này được thực hiện tốt,sẽ hạn chế rất lớn các vụ án bị tồn đọng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM