Hạn chế ‘quân xanh, quân đỏ’ trong đấu giá tài sản

Pháp luật
(PL)- Ngày 27-6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động bán đấu giá tài sản tại TP.

Theo ông Phan Thanh Tùng, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP, Luật Đấu giá tài sản 2016 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2017, gồm tám chương, 81 điều) có nhiều điểm tiến bộ:

Trước hết luật đề cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá. Luật nghiêm cấm các bên có hành vi thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản…

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, móc nối, thông đồng, dìm giá, luật quy định trình tự, thủ tục đấu giá tài sản chặt chẽ hơn; bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến; nâng tỉ lệ tiền đặt trước lên mức phù hợp (5%-20%). Luật còn quy định người có tài sản đấu giá có quyền giám sát quá trình tổ chức đấu giá, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá nếu có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục, yêu cầu đấu giá viên dừng việc đấu giá nếu có hành vi thông đồng, móc nối để dìm giá…

Luật cũng bỏ quy định về việc niêm yết tại nơi có bất động sản, đồng thời rút ngắn thời gian niêm yết đối với bất động sản chỉ còn 15 ngày (quy định cũ là 30 ngày). Với tài sản là động sản có giá khởi điểm từ 50 triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá hai ngày.

Cạnh đó, luật nâng cao tiêu chuẩn đấu giá viên bằng việc quy định theo hướng người muốn trở thành đấu giá viên phải tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá với thời gian sáu tháng (người có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực được đào tạo mới được tham gia khóa đào tạo nghề); tập sự hành nghề đấu giá trong thời gian sáu tháng và đạt yêu cầu. Đồng thời chỉ những người đã qua các khóa đào tạo về nghề nghiệp và có kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lĩnh vực có liên quan mới được miễn đào tạo.

Mặt khác, luật quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp (không đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp) nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa trong hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, nâng cao chất lượng dịch vụ đấu giá tài sản...

CHÂU YẾN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM