Giám đốc Sở Tư pháp không để người thân trục lợi

D.DUNG (Theo website của Bộ Tư pháp)
D.DUNG (Theo website của Bộ Tư pháp)
Thứ Ba, ngày 4/2/2020 - 04:20

(PL)- Giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và không để gia đình, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 10/2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-2-2020 (thay thế Quyết định số 07/2006 ngày 1-8-2006 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn giám đốc Sở Tư pháp).

Theo đó, giám đốc, phó giám đốc Sở Tư pháp phải có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Giám đốc, phó giám đốc sở phải sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; lãnh đạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giám đốc, phó giám đốc sở phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm.

Giám đốc, phó giám đốc sở phải trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ; gắn bó chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đáp ứng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp.

Đặc biệt, giám đốc, phó giám đốc sở không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và không để gia đình, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Thông tư quy định rõ giám đốc Sở Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên; đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc tương đương theo quy định.

Phó giám đốc sở phải có trình độ cử nhân luật trở lên, đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc tương đương theo quy định.

Giám đốc sở phải có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc ba trở lên, phó giám đốc sở là bậc hai trở lên. Cả hai chức danh trên đều phải có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Về kinh nghiệm công tác, giám đốc, phó giám đốc sở phải có thời gian công tác pháp luật từ đủ năm năm trở lên và có ít nhất ba năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng thuộc sở hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn.

D.DUNG (Theo website của Bộ Tư pháp)

Video: Ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết

(PLO)- Khi ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tính mạng bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu, cũng là lúc áp lực đè nặng trên đôi tay các bác sĩ, đòi hỏi họ phải dốc hết từng giây từng phút giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Lãnh đạo chính phủ và TP.HCM vào cuộc từ status 'Thầy cô ơi...!'

Thứ Ba, ngày 3/8/2021

(PLO)- Sau khi đăng thông tin sau một cô gái có cha mất nhưng không có tiền mai táng, một lãnh đạo Chính phủ đọc và cho hay rất xúc động và đi đến quyết định: Trong giai đoạn dịch hoành hành, bất kỳ người dân TP.HCM nào qua đời mà người thân không đủ tiền mai táng, chính quyền sẽ lo toàn bộ phần chi phí.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục