Đã phát hiện gần 1 triệu vụ vi phạm hành chính tại TP.HCM

Pháp luật

Đã phát hiện gần 1 triệu vụ vi phạm hành chính tại TP.HCM

 (PLO)- Sáng 16-10, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị về “Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn TP.HCM - Thực trạng và giải pháp”.

Bản tin liên quan

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.


Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phan Thị Bình Thuận

Theo tổng hợp của Sở Tư pháp TP, từ khi Luật XLVPHC được ban hành và có hiệu lực thi hành cho đến nay thì trung bình mỗi năm TP phát hiện gần 1.000.000 vụ VPHC.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng phòng công tác thi hành pháp luật và XPVPHC, Sở Tư pháp TP.HCM, chia sẻ con số này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như an toàn, trật tự xã hội, giao thông đường bộ, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường… với các hành vi vi phạm như xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, giữ xe, xả rác

UBND TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Luật XLVPHC, các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền…. Ngoài ra đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC.

Qua công tác thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót do hiểu và áp dụng pháp luật về XLVPHC chưa thống nhất, chưa đảm bảo theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về công tác XLVPHC trên địa bàn TP thời gian qua phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc như hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm nhưng do quy định pháp luật chưa đầy đủ, chưa rõ, còn mâu thuẫn dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau…

Công tác phối hợp trong việc xử phạt VPHC còn có lúc chưa kịp thời, chưa thống nhất giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xử lý các vụ việc VPHC...

Tại đây, đại diện các sở của TP trình bày các tham luận thuộc lĩnh vực ngành mình như Sở Văn hóa và Thể thao có tham luận về thực tiễn thực hiện công tác XPVPHC trong lĩnh vực văn hóa-xã hội; Sở TN&MT chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác XLVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giải pháp khắc phục… Các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến XLVPHC.

Kết thúc hội nghị, bà Phan Thị Bình Thuận kết luận, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp tất cả ý kiến khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về công tác XLVPHC mà hội nghị đã nêu. Những vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của Sở có thể xử lý được thì sẽ có hướng dẫn để tháo gỡ, những vướng mắc không thuộc thẩm quyền thì Sở sẽ có kiến với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, hướng dẫn…

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM