Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Pháp luật

Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.

Bản tin liên quan

Sáng 10-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với LĐLS Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị, LĐLS Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Kết luận số 102 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo LĐLS cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư, kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư…

Về một số kiến nghị của LĐLS Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở làm việc cho Liên đoàn và sớm thể chế hóa Kết luận số 102 của Bộ Chính trị để Liên đoàn được hưởng chế độ của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí để LĐLS Việt Nam và các đoàn luật sư thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương sớm có hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, tạo điều kiện để luật sư phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Theo VOV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM